รายการส่งของวันที่ 1/2/64

1. หจก. อณิกาคลินิก PHAK000363817

2. อะไรซ์บิวตี้ PHAK000363818

3. บจก. เป็นที่รัก PHAK000363819

4. คุณฉมาพร PHAK000363821 

5. คุณนภัสกมล PHAK000363822 

6. คุณจิรัชติกานต์ PHAK000363823 

7. คุณพีร์พิชชา PHAK000363824 

8. เดอะคลินิก เมดิคอล PHAK000363825

9. คุณสุฉายา PHAK000363826 

10. คุณพอฤทัย PHAK000363827 

11. คุณกิตติยา PHAK000363829 

12. อคิราห์คลินิก 

13. คุณอ้อ

14. นาโฮลิค Lalamove 

รายการส่งของวันที่ 29/1/64

1. คุณลฎาภา PHAK000363124 

2. คุณอายเลง PHAK000363125 

3. กัญวราคลินิก PHAK000363126 

4. คุณกุ๊บกิ๊บ PHAK000363127 

5. ยองวอนคลินิก PHAK000363128 

6. คุณนฤมล PHAK000363129 

7. คุณตรัยย์ PHAK000363130 

8. คุณชญาวรนันท์ PHAK000363131 

9. ส.อ. สกพลฐ์ PHAK000363133 

10. คุณนันท์ธนัษฐ์ PHAK000363136 

11. คุณธนวรรณ PHAK000363136 

12. คุณศิริจันทร์ PHAK000363138

13. เจอาร์โกลบอล

รายการส่งของวันที่ 28/1/64

1. คุณธวัลธรณ์ PHAK000362867 

2. แม่ชีดาหวัน PHAK000362868

3. คุณรัตนาภรณ์ PHAK000362869 

4. คุณจินตนา PHAK000362870 

5. คุณสมใจ ร้านกรรไกร PHAK000362871 

6. คุณลัดดาวัลย์ PHAK000362873 

7. คุณภัชภิชา PHAK000362874 

8. เจพีสกินแคร์

9. คุณรัฐภรณ์ PHAK000362872

รายการส่งของวันที่ 27/1/64

1. นิวเอกซ์เจนเนอเรชั่น PHAK000362569

2. คุณสมพงษ์ PHAK000362570 

3. คุณสามารถ PHAK000362571 

4. คุณเจเจ PHAK000362572 

5. คุณพรนภัส PHAK000362573 

6. คุณไอซ์ PHAK000362574 

7. คุณนนทปรีชา PHAK000362575 

8. คุณพลอยฌญารินทร์ PHAK000362576

9. คุณจิตปภา PHAK000362577 

10. คุณสุภาภรณ์ PHAK000362578 

11. คุณธาริณี PHAK000362579 

12. คุณนภัสนันท์ PHAK000362579 

13. คุณศศิพัชร์ PHAK000362581 

14. คุณเหมะวรรณ์ PHAK000362582 

15. เชอแคร์บิวตี้ PHAK000362583 

16. ไอคอนนิค PHAK000362584

17. คุณทิวา PHAK000362586 

รายการส่งของวันที่ 26/1/64

1. เฌอแตมคลินิก PHAK000362322

2. W CLINIC PLUS PHAK000362323 

3. ลูเครทีฟ PHAK000362324 

4. คุณพรพรรณ PHAK000362325 

5. คุณปิยพร PHAK000362327 

6. คุณจิราภรณ์ PHAK000362330 

7. คุณปิติภาพัชร์ PHAK000362332 

8. คุณมนัญญา PHAK000362333 

9. คุณกนกศักดิ์ PHAK000362335

10. คุณพีร์พิชชา PHAK000362337 

11. คิววันเวชกรรม PHAK000362339

12. รีนิวมีสกิน PHAK000362340 

13. คุณกิตติกร PHAK000362342 

14. คุณเบญญาดา PHAK000362344 

15. คุณสร้อยพลอย PHAK000362346

16. คุณเอกลักษณ์

รายการส่งของวันที่ 25/1/64

1. คุณณภัทรารัตน์ PHAK000361923 

2. ทวีทรัพย์  PHAK000361924 

3. เดอพราวด์ PHAK000361925

4. จีซียู PHAK000361926

5. คุณสุภาภรณ์ PHAK000361927 

6. คุณนฏกร PHAK000361928 

7. บจก.หนึ่งโนแอล PHAK000361929 

8. ร้านผิวสวย PHAK000361931 

9. คุณภัทรภรณ์ PHAK000361932 

10. คุณนันทนภัส PHAK000361933 

11. คุณรัฐภรณ์ PHAK000361935 

12. คุณคัทยวรรณ PHAK000361936 

13.คุณธมนวรรณ PHAK000361937 

14. ธนพรคลินิก

รายการส่งของวันที่ 23/1/63

1. สปิริเด็ตอะเวย์ PHAK000361536

2. คุณกรประภา PHAK000361537 

3. คุณชุติกาญจน์ PHAK000361538 

4. CSkin PHAK000361539 

5. Niky PHAK000361541 

6. คุณปิยะพรรณ PHAK000361542 

7. อะโฟรไดลิตี้ PHAK000361543 

8.คุณณัชชารีย์ PHAK000361544 

9. คุณปรเมศวร์ PHAK000361545 

10. คุณสินาภรณ์ PHAK000361546 

11. DR. Aomthong Lallamove 
รายการส่งของวันที่ 21/1/64

1. เคเจยู PHAK000361058 

2. เจพีสกินแคร์ PHAK000361059

3. คุณมานิสา PHAK000361060

4. คุณอรอนงค์ PHAK000361061 

5. คุณกฤชอร PHAK000361062 

6. คุณนิสา PHAK000361063

7. คุณศาลิตา PHAK000361064 

8. คุณไพรินทร์ PHAK000361066

9. คุณรัศมี PHAK000361068 

10. คุณยุพาวดี PHAK000361069 

11. คุณกรประภา PHAK000361070

12. คิววันเวชกรรม PHAK000361071 

13. เอลลี่คอสเมติก

14. เป็นที่รักคลินิก