• [รายการส่งของวันที่ 13/7/2564]
  1. คุณปรเมศวร์ PHAK0000372268L 
  2. คุณโสภิตา PHAK000037227R2 
  3. คุณนัดดาธร PHAK0000372294L 
  4. คุณปภาญิดา PHAK000037230K2 
  5. คุณจันทราทิพย์ PHAK000037231MC 
  6. คุณ Ekaterina PHAK0000372325B 
  7. คุณกุลธิดา PHAK000037234U7 
  8. คุณณัฐสินี PHAK0000372358T 
  9. คุณณัฐกานต์ PHAK000037236PZ 
  10. คุณละมัย PHAK0000372373W 
  11. คุณอัจจิมา PHAK000037238L7 
  12. คุณเจนสุดารัตน์ PHAK000037239E9
  [รายการส่งของวันที่ 12/7/2564]
  1. Look Clinic PHAK000036984KC 
  2. บริษัท เจ บี เอฟ เอ็กซ์คลูซีฟ จำกัด  PHAK000036985KL 
  3. คุณสาลิกา PHAK000036987AS 
  4. คุณปุณณดา PHAK0000369887C 
  5. คุณธมลวรรณ PHAK000036990XH 
  6. คุณสุจิตตรา PHAK00003699138 
  7. คุณกรชวัล PHAK000036992JJ 
  8. คุณนภณัฏฐ์ PHAK000036993WB 
  9. คุณนรภัทร PHAK000036994C8 
  [รายการส่งของวันที่ 10/7/2564]
  1. คุณจันทร์จิรา PHAK000036515VL
  2. คุณอัจฉรา PHAK000036517BH
  3. คุณสร้อยพลอย PHAK0000365189T 
  4. คุณนิตยา PHAK000036519TP 
  5. คุณคมสัน PHAK00003652095 
  6. คลินิกนีโอ PHAK00003652128 
  7. บลูเบอร์รี่สปา PHAK000036522L2 
  [รายการส่งของวันที่ 9/7/2564]

  1. Apple Loft MalilaBeauty&Spa PHAK0000363262X

  2. คุณจริยา PHAK00003632745 

  3. ร้านไอรดา บิวตี้ สกิน PHAK000036328QX 

  [รายการส่งของวันที่ 8/7/2564]
  1. บริษัท เดอะคลินิก เมดิคัล จำกัด PHAK0000361MX 
  2. อโฟไดท์ตี้คลินิก PHAK0000361352L
  3. คุณเบียร์ PHAK000036137HD 
  4. J Star Cargo PHAK0000361387Z 
  5. คุณกุลธิดา PHAK0000361397P 
  6. บริษัทกัญวราคลินิกจำกัด PHAK0000361403K
  7. คุณมนัสพันธ์ PHAK000036141WB 
  8. คุณเหมะวรรณ์ PHAK000036142Q5
  9. คุณนภาพร PHAK0000361436B
  [รายการส่งของวันที่ 7/7/2564]
  1. คุณดลหทัย PHAK00003591987 
  2. คุณจิราภา PHAK000035921C3 
  3. คุณพิภัสสร PHAK0000359226P 
  4. คุณชัญญานุช PHAK0000359238N 
  5. คุณนุช PHAK000035924KG 
  6. สารพัดเคมิคอล PHAK000035926J5
  7. คุณสุนิสา PHAK000035928PX 
  8. คุณอาทิตยา PHAK000035929XR
  9. ร้านไอรดา บิวตี้ สกิน PHAK00003593073 
  10. Hopeless Prince PHAK000035931VC 
  11. คุณเพชร PHAK000035932AN 
  12. คุณไอลดา PHAK000035933LX 
  13. คุณอรรินทร์ PHAK000035934PS 
  14. เจตร์โกบอล - มารับเอง
  15. เจพีสกินแคร์
  16. คุณรฐา -มารับเอง
  [รายการส่งของวันที่ 6/7/2564]
  1. คุณศุภมาศ  PHAK000035672AL 
  2. หจก. คิววันเวชกรรม PHAK000035676EW
  3. คุณเหมะวรรณ์ PHAK000035674RC 
  4. คุณฤทัย PHAK000035675MQ 
  5. คุณเขมรินทร์ PHAK000035676R5 
  6. คุณสุภาภรณ์ PHAK000035677ZZ 
  7. คุณวรัชยา PHAK000035678QP 
  8. คุณพีร์พิชชา PHAK000035679EX 

  [รายการส่งของวันที่ 5/7/2564]
  1. บริษัท สกินดีไซน์ เอสเธติค จำกัด PHAK000035372E4 
  2. คุณวิภาวี PHAK000035374EL
  3. Queelin Clinic PHAK0000353753Z 
  4. คุณกรชวัล PHAK00003537673 
  5. ร้าน Paris PHAK000035377T5 
  6. คุณจินัชวัน PHAK000035378BR 
  7. บริษัท เค.ดับบลิว.ริช จำกัด PHAK00003537945
  8. อินฟินิตี้ คลีนิค PHAK000035380LK
  9. คุณอารดี PHAK000035380LK 
  10. หจก. บลิสคลีนิค PHAK000035382E2 
  11. พระขจรศักดิ์ PHAK0000353832E 
  12. คุณศรสวรรค์ PHAK000035384HG 
  13. คุณพิมพ์วลัญช์ PHAK000035385PT 
  14. คุณวันนิภา PHAK000035386QD 
  15. คุณรัชนี PHAK0000353872F 
  16. คุณมินนี่ PHAK00003538868 
  17. คุณฐิติพันธุ์ PHAK00003538982 
  18. คุณใบบุญ PHAK000035390ME 
  19. คุณอัจจิมา PHAK000035392PP 
  20. คุณปุ้ย PHAK000035393PP 
  21. คุณณัฐโชค PHAK0000353952V
  22. คุณจรัญญา PHAK000035397CZ
  [รายการส่งของวันที่ 3/7/2564]
  1. คุณกฤษณีย์ PHAK000034935GB 
  2. คุณผักกาก PHAK000034936TV
  3. คุณเกษมศรี PHAK0000349373S 
  4. คุณจินดา PHAK0000349389W 
  5. เปาวลีคลินิก PHAK000034939EF 
  6. ร้านบิวตี้เฮาส์ PHAK000034940JL 
  7. คุณนฤมล PHAK000034941CF 
  8. อะไฟรไดลิตี้ คลินิกเวชกรรม PHAK000034943XM 
  9. แองเจิลลิส PHAK000034944HM 
  [รายการส่งของวันที่ 2/7/2564]
  1. คุณนุช PHAK000034682ZN 
  2. Perfect Beauty PHAK000034683ZT 
  3. คุณณัชชารีย์ PHAK00003468492 
  4. คุณสุฉายา PHAK000034685JC 
  5. คุณปิยพันธุ์ PHAK000034686CL 
  6. คุณทศพล PHAK0000346878X 
  7. คุณปรมาภรณ์ PHAK000034688AV 
  8. ร้านเฟียเทอรีสปา PHAK000034689X8 
  9. คุณธวัลรัตน์ PHAK000034690HU 
  10. คุณปิยะนุช PHAK000034691C4 
  11. คุณจันทร์จิรา PHAK000034692WW
  12. บริษัท เจอาร์โกลบอล
  [รายการส่งของวันที่ 1/7/2564]
  1. คุณณัฐรดา PHAK000034488AA 
  2. คุณญาดา PHAK000034489TW
  3. บริษัท เฮลท์ มีอัพ จำกัด PHAK000034490DK
  4. คุณณิชชภา PHAK000034491KB 
  5. คุณปุณณดา PHAK000034492P2 
  6. คลินิกเมอริน PHAK000034493WC 
  7. อ๊อคซิแคร์ สหคลินิก PHAK000034494RM 
  8. คุณปิติภาพัชร์ PHAK0000344957D 
  9. ร้านบิวตี้เฮาส์ PHAK00003449678 
  10. คุณดวงเนตร PHAK000034497ZV 
  11. คุณพลภทร PHAK0000344983N 
  12. คุณรัตนากร PHAK0000344996F 
  13. คุณปิยวรรณ PHAK000034500JR 
  14. คุณนภัสวรรณ PHAK000034501GW 
  15. เป็นที่รัก
  16. หมื่นโนแอล