• [รายการส่งของวันที่ 9/8/2565]

  1. ขนส่งเจ๊นุช (หนุงหนิง / เดอะเฟิส) PHAK000114602KJ 

  2. คุณกานต์ PHAK000114603PX 

  3. คุณลัลนันท์ PHAK000114604UF 

  4. คุณปรเมศวร์ PHAK000114605VF 

  5. แคร์คุณคลินิกเวชกรรม PHAK000114606ZH 

  6. ร้านรีไฟน์คลินิกชั้น 2 PHAK000114607PP 

  7. คุณโชติกา PHAK0001146087Y 

  8. คุณพรเพชรรัตน์ PHAK000114609ZQ 

  9. คุณสินิทธิ์ PHAK000114610KA 

  10. W Clinic Plus ดับเบิ้ลยู คลินิกเวชกรรม PHAK000114611YM 

  11. ร้านนู๋ฝน บิวตี้ สกินแคร์ PHAK000114612WY 

  12. ร้านไอรดา บิวตี้สกิน PHAK000114613HH 

  13. คุณ TK(C01) -PHAK000114614B9 

  14. คุณประภาดา PHAK0001146155B 

  15. คุณเฟื่องฟ้า PHAK0001146169Z 

  16. คุณอารยา PHAK0001146177R 

  17. คุณจิรศนีย์ PHAK0001146186M 

  18. คุณสกาวเดือน PHAK000114619P4 

  19. คุณมณีฉาย PHAK000114620V9 

  20. คุณพิศมัย PHAK000114621MF 

  21. คุณพฤศดี PHAK000114622RE 

  22. คุณเตชินท์ PHAK000114623XH

  23. คุณกขกร PHAK000114624PV 

  24. คุณอรรินทร์ TH012833RSCH8C 

  [รายการส่งของวันที่ 8/8/2565]

  1. มารีญ่าคลินิก PHAK00011441657

  2. มารีญ่าคลินิก PHAK000114417E7

  3. คุณพจมาน PHAK000114419RG 

  4. คุณวีณา PHAK000114420QG 

  5. คุณพิมพ์มาดา PHAK0001144219R 

  6. คุณชลดา PHAK000114422B4 

  7. คุณสุรพล PHAK00011442378

  8. คุณกิ่งกานต์ PHAK000114424CC 

  9. โมเดิร์นแคร์คลินิก PHAK000114425UW 

  10. บริษัท ฮันนา 168 กรุ๊ป จำกัด PHAK00011442694 

  11. คุณภัทรพร PHAK000114427ZE 

  12. คุณณัฐกานต์ PHAK000114428CN 

  13. มายูคลินิก PHAK000114430HR 

  14. คุณพุธิตา PHAK0001144318T 

  15. Pao Clinic PHAK000114432HK 

  รายการส่งของวันที่ 6/8/65

  1. มัณณ์ตราคลินิก PHAK000114289EV 

  2. แอมชาร์คลินิก PHAK000114290HQ 

  3. คุณศรัญญา PHAK000114291E8 

  4. คุณรัตนากรณ์ PHAK000114292DY 

  5. ขนส่งเจ้นุช คุณรัก PHAK000114293J9 

  6. คุณธนวรรณ PHAK000114294EV 

  7. คุณอัมพวรรณ์ PHAK000114295JN 

  8. ร้านผิวสวย PHAK0001142966Z 

  9. ทวีทรัพย์ PHAK000114297DQ

  10. คุณน้ำเชียว PHAK000114199WY 

  11. หนึ่งโนแอล PHAK000114300B2 

  12. คุณทัพฟ้า PHAK000114301CK 

  13. คุณเบียร์ อีลิทคลินิก PHAK0001143028E 

  [รายการส่งของวันที่ 5/8/2565]

  1. คุณสุรพล PHAK000114164B3

  2. ลักซ์ คลินิก PHAK000114165EL 

  3. คุณจุฑามาศ PHAK0001141662Z 

  4. คุณไพลิน PHAK000114167AA 

  5. คุณเจนจิรา PHAK00011416866 

  6. คุณใบหม่อน PHAK000114169ZY 

  7. คุณภชาภร PHAK000114170UH 

  8. คุณอัมรา PHAK000114171QW 

  9. คุณศริพรรณ PHAK0001141726Q 

  10. คุณรัตนากรณ์ PHAK000114173HN 

  11. คุณสินาภรณ์ PHAK000114174UY 

  12. คุณสุภาภรณ์ PHAK00011417652 

  13. คุณเฟิร์น PHAK000114177RN 

  14. คุณนิว PHAK000114179JF 

  15. ศูนย์ความงามฟาซิ PHAK00011418032 

  16. คุณมัลลิกา PHAK000114181QX 

  17. คุณธันย์สิตา TH4714338UAF3L 

  [รายการส่งของวันที่ 4/8/2565]

  1. คุณพุสดี PHAK000114039AY 

  2. คุณบุศริน PHAK0001140404N 

  3. คุณพรเพชรรัตน์ PHAK000114041EU 

  4. คุณอุทมพร PHAK00011404265 

  5. คุณนุชนารถ PHAK000114043J8 

  6. คุณวรรณกร PHAK000114044LA 

  รายการส่งของวันที่ 3/8/2565

  1. คุณนินิว TH0128330JSH7C 

  2. ทรีธารา PHAK000113869QW 

  3. คุณวารินทร์ PHAK000113870UC 

  4. คิววันเวชกรรม PHAK000113871CW 

  5. คุณนุสรา PHAK000113872BC 

  6. คุณสุนารี PHAK0001138744TH 

  7. พญ.ธมลวรรณ PHAK000113875KE 

  8. คุณประภาพร PHAK0001138762Z 

  9. สุทธิพรคลินิก PHAK000113877AQ 

  10. หมอหญิงคลินิก PHAK000113879EW 

  11. คุณโรส PHAK000113880KN 

  12. คุณพรพิมล PHAK000113882RR 

  13. คุณปิติภาพัชร์ PHAK00011388367 

  14. บลูเบอร์รี่สปา PHAK000113884BW 

  15. คุณจินดา PHAK0001138856T 

  16. คุณสุพิชฌาย์ PHAK000113886H9 

  17. คุณอาปูน PHAK000113887Q7 

  18. คุณพีรยาพร PHAK000113888AT 

  19. คุณมนัสพันธ์ PHAK000113889ED 

  20. คุณเวชยันต์ PHAK000113890AM 

  [รายการส่งของวันที่ 2/8/2565]

  1. คุณนานา PHAK000113735MB

  2. โครงงานกายภาพบำบัดและพัฒนาสุขภาพ PHAK0001137362J

  3. กฤษฎาคลินิกกายภาพบำบัด PHAK0001137372F 

  4. บริษัท อิ่มเอม เปรมสุข PHAK000113738AZ

  5. ร้าน Malila Clinic PHAK000113739V4 

  6. คุณศิริการณ์ PHAK000113740EJ 

  7. บริษัท สิริเวลเนสแคร์ PHAK0001137414P 

  8. คุณสุพิชฌาย์ PHAK000113742GQ 

  9. คุณรัชดา PHAK000113743YQ 

  10. คุณนิว PHAK00011374545 

  11. คุณอลิษา PHAK000113747VB 

  12. คุณโสภาวรรณ PHAK000113748UW 

  13. คุณอัครา PHAK000113749WB 

  14. คุณอัมพกา PHAK000113750LK 

  15. DR. Aomthong CLinic PHAK000113751JE

  16. คุณนิรัชชา PHAK0001137527L 

  17. คุณธนวรรณ PHAK000113753T6 

  18. ร้าน Paris 

  19. คุณยายแป๊ว 

  20. เฟย์ลินคลินิก 

  [รายการส่งของวันที่ 1/8/2565]

  1. คุณกรประภา PHAK000113564R6 

  2. คุณกรประภา PHAK000113565HJ 

  3. บริษัท สตูดิโอ บาย บูสท์ จำกัด PHAK0001135668E 

  4. คุณชรินทร์ทิพย์ PHAK0001135672U 

  5. คุณวิภารัตน์ PHAK0001135684B 

  6. น.ต.หญิงพจมาลย์ PHAK0001135695G 

  7. ยองวอนคลินิก PHAK000113570HF 

  8. คุณกนกวรรณ PHAK0001135719K 

  9. คุณจันทร์จิรา PHAK0001135723C

  10. คุณกตมนคลินิก PHAK000113573TV 

  11. วาเลนเทียร์คลินิก PHAK0001135747Q 

  12. คุณรชต PHAK0001135753N 

  13. K.nook PHAK000113576U8 

  14. K.รถเบ้น PHAK0001135772S 

  15. คุณภัทรภร PHAK000113578JB 

  16. คุณชาลิสา PHAK00011357987 

  17. คุณกฤตยะ PHAK000113580D7 

  18. คุณกอบแก้ว PHAK000113581B4 

  19. คุณสุภาพันธ์ PHAK000113582U4 

  20. บริษัท รัตภูมิ เมดิคอล จำกัด PHAK000113583J4 

  21. ร้านสักคิ้ว PHAK000113584DF 

  22. คุณโชติกา PHAK000113585MS 

  23. เป็นที่รักคลินิก สาขาบางนา PHAK000113586U7

  24. คุณอุราภา PHAK000113587BW 

  25. คุณชนาภา PHAK0001135884H 

  26. K.nook PHAK000113589B9 

  27. คุณแอม PHAK000113590JY 

  28. คุณนฤมล PHAK000113591AP 

  29. คุณภัทรสุดา PHAK00011359255 

  30. คุณแก้วใจ PHAK000113593QC 

  31. ร้านไอรดา บิวตี้สกิน PHAK000113594PP 

  32. คุณสุชาดา PHAK000113595VL 

  33. คุณอนุชาติ PHAK000113596EP 

  34. คุณปุ้ย PHAK000113597WP 

  35. คุณอุทมพร PHAK000113598G2 

  36. คุณวราพร PHAK0001136564P