รายการส่งของวันที่ 16/4/64

1. ฟารีดาคลินิก PHAK0000169068A 

2. เดอะคลินิกเมดิคอล PHAK000016908DC 

3. หจก. ลินน์ PHAK000016909KF 

4. รัตนเกียรติกร PHAK000016909KF 

5. คุณกัญญาพัชร PHAK000016911KC  

6. Varela Group PHAK000016912CE 

7. คุณเบญจมาศ PHAK000016913TE 

8. คุณอาดินี PHAK000016914ZM 

9. คุณเบญจมาศ PHAK000016915DJ 

10. คุณนภัสกมล PHAK000016916HG 

11. บ้านโอโซน PHAK0000169173P 

12. คุณยุพาวดี PHAK000016918BA 

13. ยองวอนคลินิก PHAK000016919XM 

14. คุณณัฐรดา PHAK0000169203N 

15. คุณสภาวดี PHAK0000169216G 

16. คุณนันทนภัส PHAK000016922JL 

17. คุณศศิกุล PHAK0000169235D 

18. คุณสาณิยา PHAK000016924U3 

19. คุณลัดดา PHAK000016925VH 

20. คุณเอกวิทย์ PHAK000016926GC 

21. คุณวันนิภา PHAK000016927JE 

22. คุณธีรานันท์ PHAK0000169285U 

23. คุณวรัญญา PHAK00001692963 

24. สกินเรเดียนท์

25. เจอาร์ โกลบอล

รายการส่งของวันที่ 12/4/64

1. คุณอรรินทร์ PHAK000016298W5 

2. คุณวิภาวี PHAK000016299PY 

3. คุณภัคสินี PHAK000016300W9 

4. คุณศุภลักษณ์ PHAK000016301W4 

5. คุณนุช PHAK000016302RS 

6. คุณจริยา PHAK000016303U3 

7. คุณประภาพร PHAK000016304PL 

8. คุณวรรณา PHAK000016305J3 

9. คุณกัญญพัชร PHAK000016306B8 

10. คุณพีรยาพร PHAK000016307U2 

11. คุณเสาวลักษณ์ PHAK0000163093Z

12. คุณวรัทยา PHAK000016307W9 

13. ยองวอนคลินิก PHAK000016310X4 

รายการส่งของวันที่ 9/4/64

1. คุณลลนา PHAK000015768EH

2. คุณพรเทพ PHAK000015769L6 

3. ซีเอเอ็น PHAK0000157709Y 

4. บจก. รัตนเกียรติกร PHAK0000157713D

5. คุณศรุดา PHAK00001577228 

6. คุณตั๊ก PHAK000015773CT 

7. คุณสุดารัตน์ PHAK000015774YU 

8. คุณจารวี PHAK000015776AE 

9. หจก. อภิรดี PHAK000015777YQ 

10. คุณสาลิกา PHAK000015779MJ 

11. คุณนฤมล PHAK0000157808H 

12. คุณวิลาวัลย์ PHAK000015781Z8 

13. คุณพิมพ์ขวัญ PHAK000015782TQ

รายการส่งของวันที่ 8/4/64

1. เจยังคลินิก PHAK000015539C4 

2. เดอะคลินิก เมดิคอล PHAK000015543LS

3. เคดับบลิวริช PHAK000015544TY

4. คุณชุติมา PHAK000015554RP 

5. คุณภสสรมณฑ์ PHAK000015547R4 

6. คุณจิตปภา PHAK000015549FJ 

7. คุณกุลชลี PHAK000015551UB 

8. คุณศรุดา PHAK0000155526U 

9. คุณดลพร PHAK000015554XS 

10. คุณจิตติมา PHAK000015556A7 

11. คุณนุวดี PHAK000015557QN 

12. คุณยูจิน PHAK000015558QL 

13. คุณนฏกร PHAK000015Y559M3 

14. ร้านกรรไกร PHAK000015560F7

Lalamove 

15. 90กราเซส

รายการส่งของวันที่ 7/4/63

1. คุณนุช PHAK000015338MW 

2. คุณมนต์ชัย PHAK000015339PM 

3. พญ. ศดาภร PHAK000015340YN 

4. สปิริเด็ตอะเวย์ PHAK00001534247

5. บีเฮฟเว่น PHAK000015343K2

6. คุณโสภิตา PHAK000015345CA 

7. อะโฟรไดลิตี้ PHAK000015436YE 

8. คุณปาริชาติ PHAK000015347ER 

9. คุณเสาวลักษณ์ PHAK000015348T7 

10. คุณวิภาวี PHAK0000153494N 

11. คุณพิมพ์ขวัญ PHAK000015351B7 

12. สารพัดเคมิคอล PHAK000015353D9 

13. เลอโบนิต้า PHAK00001535576 

14. K AUS PHAK000015356WT 

15. คุณอัมภาพร PHAK00001535739 

16. คุณแคทลียา PHAK000015358DL 

17. คุณภัทรวีร์ PHAK0000153594F 

18. คุณกัญญาภัค PHAK000015360AV

19. คุณสกาวเดือน PHAK000015361RR 

20. คุณนูร์มา PHAK000015362EM 

21. คุณธัญญนภัส PHAK000015363K2 

22. คุณประภัสสร PHAK000015364Y6 

23. คุณพวงแก้ว PHAK000015365MB 

24. คุณอรรินทร์ PHAK000015366X2 

25. คุณพันนภา PHAK000015367UV 

26. คุณเยาวเรศ PHAK000015368KV 

27. คุณวนิชย์ญา PHAK000015369QA 

28. คุณธีรานันท์ PHAK0000153707C 

รายการส่งของวันที่ 5/4/64

1. สูนความงามเดอะเฟิส PHAK000014862HW 

2. ตรัยรัตน PHAK000014863PW 

3. สกินโนทิส PHAK000014864YQ

4. คุณน้ำเพชร PHAK000014865EQ 

5. Jacques PHAK00001486696 

6. เช็คอินคลินิก PHAK0000148674S 

7. คุณกอบแก้ว PHAK0000148686L 

8. คุณณัฐปภัสร์ PHAK000014869XV 

9. คุณพร้อมพงษ์ PHAK000014870TK 

10. คุณอาทิตยา PHAK000014871E4 

11. คุณณิชาภา PHAK000014872FS

12. คุณสุฉายา PHAK0000148736S

13. Supreme Clinic PHAK000014874FB 

14. Beautiplex PHAK000014875KX

15. คุณนภณัฏฐ์ PHAK000014876HR 

16. คุณปิยพันธุ์ PHAK000014877C9 

17. นาโฮลิค อโศก PHAK000014878Y6 

18. คุณนิภาพร PHAK000014879JK

19. คุณชัยวัฒน์ PHAK000014880B8 

20. คุณมะปราง PHAK000014881QA  

21. คุณทิพรัตน์ PHAK000014882A3 

22. คุณภักตร์วิภา PHAK000014883MN 

23. คุณวิษณุ PHAK000014884LR 

Lalamove

24. สุพรชนม์ 

25. อะมารันเต้ 

รายการส่งของวันที่ 3/4/64

1. เลอมอนเต้ PHAK000014347DT 

2. นิวเอกซ์ PHAK000014348RJ

3. พญ. วลัยรัตน์ PHAK0000143493W 

4. คุณชญาวรนันท์ PHAK000014350GK 

5. VBoost PHAK000014351FZ - 130

6. Beautiplex PHAK000014352YN 

7. คุณชรินทร์ทร PHAK000014353EL 

8. คุณละอองดาว PHAK000014355TJ 

9. คุณธีรานันท์ PHAK000014356VP

10. คามิลลา PHAK0000143579D 

11. บลูเบอร์รี่สปา PHAK000014358DH 

12. คุณพรเพชรรัตน์ PHAK000014360GB

13. คุณอกนิษฐ์ PHAK0000143619E 

14. คุณสมฤดี PHAK000014362VB

15. คุณปรารถนา PHAK000014363G6 

16. คุณสมใจ PHAK000014364PR 

17. คุณใบเฟิร์น PHAK000014365R9

Lalamove

18. Supreme Clinic 

รายการส่งของวันที่ 2/4/64

1. กัญวราคลินิก PHAK00001460ZN 

2. พราวด์ บิวตี้ แอนด์ เวลเนส PHAK000014161QM

3. คุณทิพรัตน์ PHAK000014162ZL 

4. คถณเมธี PHAK000014163M3

5. คุณณัชขารีย์ PHAK0000141647U 

6. คุณพรพิมล PHAK0000141655P 

7. สารพัดเคมิคอล PHAK000014166PG 

8. คุณภูกมล PHAK000014167GC 

9. คุณสกุลสกาว PHAK000014168T6 

10. คุณทศพล PHAK000014169WD 

11. คุณธนวรรณ PHAK000014170FL 

12. พญ. ธมลวรรณ PHAK000014171E7 

13. คุณฤทัย PHAK000014172L8 

14. คุณพรนิภา PHAK000014173J2 

15. คุณณัฐรดา PHAK000014174EW 

16. Apple loft PHAK0000141758A 

17. คุณณิชชภา PHAK0000141779Q 

18. คุณจินดา PHAK000014178LX 

19. คุณโชติกา PHAK000014179BQ 

20. คุณนพกาญจณ์ PHAK000014180VJ 

21. คุณอธิตานันท์ PHAK000014181WB 

22. คุณนันทภัส PHAK000014182DY

23. DELIGHT PHAK000014184AE

24. แอลพีเค เอสเธติค 

25. Infinity Clinic 

รายการส่งของวันที่ 1/4/64

1. หจก.คิววันเวชกรรม PHAK000013947LF

2. คุณวารี PHAK000013949KQ 

3. ร้านสักคิ้ว PHAK000013950KX 

4. คุณธนวรรณ PHAK0000139513L 

5. คุณพรเพชรรัตน์ PHAK0000139525M 

6. เอสเมดคลินิก PHAK0000139532W 

7. คุณชนม์ณกานต์ PHAK00001395436 

8. คุณนิชาภัทร PHAK000013955LP 

9. คุณใบบุญ PHAK000013956JJ 

10. คุณหนุงหนิง PHAK000013957LM 

11. คุณอนุสรา PHAK0000139589B 

12.คุณภักดิ์พิลาส PHAK0000139599P 

13. ร้าน Paris PHAK000013960PX 

รายการส่งของวันที่ 31/3/64
1. เดอควีนส์ PHAK000013647WE

2. สามจี โกล ซัคเซส PHAK000013649A8 

3. สารพัดเคมิคอล PHAK000013651TJ

4. คุณอุษณีย์ PHAK000013652FK 

5. คุณพจมาน PHAK000013653FH 

6. คุณพลอยฌญารินทร์ PHAK00001365783 

7. คุณอรวรรณ PHAK000013658JX 

8. Ekaterina PHAK000013659X2 

9. คุณอุไรรักษ์ PHAK000013661UR 

10. เซ็นทรัลเดอร์มา PHAK000013663UU 

11. คุณชุติกาญจน์ PHAK000013654EV 

12. คุณนิภาพร PHAK000013665AF 

13. คุณพรพรรณ PHAK000013667P8 

14. คุณพัชริณร์ PHAK000013669FQ 

15. คุณกิ่งกานต์ PHAK00001367OD7 

16. คุณชิดชม PHAK000013671YM 

17. CSkin Beauty PHAK000013672DF 

18. คุณจิรัฐา PHAK00001367368 

19. วริศรา นวดเพื่อสุขภาพ PHAK0000136745T 

20. คุณนุช PHAK0000136759N 

21.The Project Clinic 

รายการส่งของวันที่ 30/3/64

1. คุณณัฐกานต์ PHAK000013433VB 

2. โกหย่วนโฮม PHAK000013434GG 

3. เนอร์วานาคลินิก PHAK00001343543 

4.  คุณมนัสพันธ์ PHAK0000134376Q 

5. คุณนุ่น PHAK000013438VS 

6. คุณเกียรติศักดิ์ PHAK000013439UK 

7. คุณกานต์พิชชา PHAK000013440XS 

8. ธนิยะ PHAK000013441UL 

9. คุณวรยา PHAK000013442RD 

10. คุณมินนี่ PHAK000013443YV 

11. คุณอนุชาติ PHAK000013444YJ 

12. คุณนภัสวรรณ PHAK000013445AF 

13. คุณจารุณี PHAK0000134469Q 

14. คุณศรีวิลัย PHAK000013447DN 

มารับเอง

15. ทรีธารา

16. เจอาร์ โกลบอล

รายการส่งของวันที่ 29/3/64

1. บจก. ซีแอลซี PHAK000013091E2 

2. คุณรัตนาภรณ์ PHAK000013092DX 

3. คุณนฤมล PHAK000013093DW 

4. คุณสายลม PHAK000013094YD

5. คุณปุณณดา PHAK0000130953S 

6. คุณพิมพ์ชนก PHAK000013096W9 

7. คุณศุภาพิชญ์ PHAK000013097BU 

8. คุณนิธิพัฒน์

9. วาเรล่ากรุ๊ป

รายการส่งของวันที่ 27/3/64

1. บจก. อิ่มเอมเปรมสุข PHAK000012827RM 

2. คุณจอมขวัญ PHAK000012828LW 

3. คุณภทพร PHAK000012829MU 

4. คุณมินนี่ PHAK000012830X6 

5. อ. อุบล PHAK0000128319J 

6. ธิราพรรณคลินิก PHAK000012832RQ 

7. คุณพรพรรณ PHAK000012833KW 

8. คุณศาลิตา PHAK00001283469 

9. ศูนย์ความงามฟาชิ PHAK000012835Q8 

10. คุณกมลชนก PHAK0000128369M 

11. คุณนพกาญจน์ PHAK000012837WZ 

12. ทวีทรัพย์ PHAK000012838BS 

13. คุณสุกัลยา PHAK000012839L8 

รายการส่งของวันที่ 26/3/64

1. เซ็นทรัลเดอร์มา PHAK000012670GY

2. W CLINIC PHAK000012671J9 

3. คุณพิรุณทิพย์ PHAK00001267221 

4. คุณสายสมร PHAK000012673Z5 

5. มาริต้าคลินิก PHAK000012674LH 

6. คุณอัญมณี PHAK0000126757X 

7. คุณเยาวภา PHAK000012676RL 

8. คุณกุลธิดา PHAK000012677TV 

9. คุณละมัย PHAK000012678XG 

10. ร้านดาวบิวตี้ ออร่า PHAK0000126796C 

11. บจก. เลโบนิต่า PHAK000012680US 

12. คุณอนัญญา PHAK0000126812X 

13. คุณเอกราช PHAK000012682EE 

14. เดอพราวด์ PHAK000012683TS

15. คุณชุติกาญจน์ PHAK000012684K9 

16. คุณวราฬิญา PHAK0000126859F 

17. คุณปัญญ์ชิตา PHAK000012686QH 

18. คุณเหมะวรรณ์ PHAK000012687J5 

19. คุณนฤนาท PHAK000012688XS 

20. คุณฐิติพันธุ์ PHAK000012689UD

21. คุณนภัสนันท์ PHAK0000126902M 

22. คุณปาณ์รวี PHAK000012691HC 

23. คุณนภาพร PHAK000012692EW 

24. คุณสิรีธร PHAK0000126932U 

25. คุณสุภาวดี PHAK000012694G9 

26. คุณเอพริ้ว PHAK000012695KE

27. ห้องภาพตะวัน PHAK000012696DR 

28. คุณอรณัฏร์ PHAK0000126976R

รายการส่งของวันที่ 24/3/64

1. ณิชาคลินิก PHAK000012284Z3 

2. แพรวพลอยคลินิก PHAK000012285F4

3. Noppanut PHAK000012286G4 

4. คุณสุติพร PHAK000012287LQ 

5. คาริสม่า PHAK000012289GX 

6. คุณบุษกร PHAK0000122906Q 

7. คุณณิชาภา PHAK000012292XL 

8. คุณสายลม PHAK0000122939U 

9. คุณอัญชลินทร์ PHAK000012294CJ

10. คุณรติมา PHAK0000122956Z 

11. คุณแอม PHAK000012296QN

12. คุณภูมินทร์ PHAK000012297KT 

13. คุณลินดา PHAK000012298EX 

14. คุณจินดา PHAK000012299MB 

15. Kanyarat PHAK000012300GV 

16. คุณปิ่นอุมา PHAK000012301BE 

17. คุณวิษณุ PHAK000012302HL