• [รายการส่งของวันที่ 15/10/2564]
  1. คุณภทพร PHAK00006637467 
  2. ร้าน Louvre Clinic PHAK00006637538
  3. วิภารัตน์ PHAK0000663764J 
  4. คุณอัมพวรรณ์ PHAK000066377P4 
  5. คุณสินาภรณ์ PHAK000066378W6 
  6. คุณสุฉายา PHAK000066379EF 
  7. KIKI Beauty Space PHAK000066380XN 
  8. ดีดีดี บิวตี้ จำกัด PHAK000066382ER
  9. คุณปิยวรรณ PHAK00006638364 
  [รายการส่งของวันที่ 14/10/2564]
  1. คุณมังกร PHAK0000661978U 
  2. คุณอิลิสา PHAK000066199TA 
  3. คุณอารีพกายภาพบำบัดคลินิก PHAK0000662006V 
  4. Dr. Aomthong Clinic PHAK0000662013Y
  5. คุณดวงเนตร PHAK000066202AZ 
  6. คุณปิติภาพัชร์ PHAK00006620376 
  7. คุณนปภา PHAK0000662047Q 
  8. คุณชุติกาญจน์ PHAK000066205L8 
  9. คุณปุณณดา PHAK000066206BX 
  10. คุณลลิตา PHAK000066207C2 
  11. คุณจันทร์จิรา PHAK000066208UZ
  12. CSkin Beauty PHAK00006620926 
  13. K nook PHAK000066210GY 
  14. คุณอามีนา PHAK000066211CK 
  15. ยองวานคลินิก PHAK000066212YS 
  16. คุณนรภัทร PHAK0000662135G 
  17. คุณหัสยา PHAK00006621489 
  18. ร้านไอรดา บิวตี้ สกิน PHAK000066215QV 
  19. คุณณัจฉรียา PHAK0000662162W 
  20. คุณ Pitcha PHAK000066217XV 
  21. คุณวรวรรณ์ PHAK000066218XX
  22. Valera
  23. สกินเรเดียนท์
  [รายการส่งของวันที่ 12/10/2564]
  1. อินฟินิตี้ คลินิก PHAK000065784C3 
  2. คุณกมลชนก PHAK000065785Z4 
  3. คุณลาริช PHAK000065786JJ 
  4. คุณณิชชา PHAK000065787A2 
  5. คุณทิพย์สุคนธ์ PHAK000065788U2 
  6. คุณอุ้ย PHAK0000657898M 
  7. คุณฐิติมา PHAK0000657906H 
  8. คุณธนัตพร PHAK0000657912S 
  9. คุณหนึ่งฤทัย PHAK000065792LQ 
  10. บจก. ดีดีดี บิวตี้
  [รายการส่งของวันที่ 11/10/2564]
  1. คุณมลธิสา PHAK000065535RV 
  2. คุณพลอย PHAK000065536YK 
  3. Looks Clinic PHAK000065537QL 
  4. บ.เดอควีนส์ จำกัด PHAK0000655383Q 
  5. คุณมนัสพันธ์ PHAK000065539KW 
  6. คุณจันทร์จิรา PHAK000065541VR
  7. Glamour Clinic PHAK000065544QK 
  8. คลินิกเมอริน PHAK0000655465C 
  9. คุณวรารัตน์ PHAK0000655474D 
  10. คุณณิชาภา PHAK000065549YX 
  11. คุณภัทรานิษฐ์ PHAK00006555133 
  12. คุณนฤมล PHAK000065553QL 
  13. คุณเวชยยัตน์ PHAK000065555DP 
  14. คุณอรรินทร์ PHAK000065556VV 
  15. ร้านไอรดาบิวตี้ สกิน PHAK00006555753 
  รายการส่งของวันที่ 09/10/2564]
  1. คุณกนกพร PHAK000065240QF
  2. คุณอาทิตยา PHAK000065241UJ 
  3. คุณวนาพร PHAK000065242J7 
  [รายการส่งของวันที่ 08/10/2564]
  1. บริษัท เดอะคลินิก เมดิคัล จำกัด PHAK000065082P2
  2. AP Exclusive PHAK000065083WZ 
  3. คุณพีรวิชญ์ PHAK000065084M2 
  4. อโฟไดท์ตี้คลินิก PHAK000065086GL 
  5. ME U คลินิก หน้าโลตัสตราด PHAK000065087GT 
  6. ร้านยางทองอะไหล่ยนต์ PHAK000065088XT 
  7. ร้านไอรดา บิวตี้สกิน PHAK000065090PY 
  8. คุณทัพฟ้า PHAK000065091Z2 
  9. คุณภณิชชา PHAK000065092BK 
  [รายการส่งของวันที่ 07/10/2564]
  1. คุณน้ำหวาน PHAK000064880VN
  2. คุณ Wanta PHAK000064881LH 
  3. คุณพิมพ์วลัญช์ PHAK000064882Z8 
  4. คุณธมลวรรณ PHAK00006488384 
  5. คุณธนวรรณ PHAK000064884B4 
  6. คุณสกุลสกาว PHAK0000648857D 
  7. คุณจินดา PHAK000064887TD 
  8. คุณอัมพวรรณ์ PHAK000064888EC 
  9. ร้าน Paris PHAK0000648899S
  10. คุณปรีดิษณัฐ PHAK000064890ZR 
  11. คุณสุวิภาภรณ์ PHAK0000648913G 
  12. คุณอาทิตยา PHAK000064892XY 
  13. เอสเธติค คอนซิลแทนท์
  14. เอลลี่คอสเมติก
  [รายการส่งของวันที่ 06/10/2564]
  1. คุณณฐญาวกาญจน์ PHAK000064729U6 
  2. คุณกฤตชัย PHAK000064730UU 
  3. คุณกานต์ PHAK00006473142 
  4. ริช บิวตี้ แคร์ PHAK00006473288 
  5. คุณศิริพร PHAK000064734Y2 
  6. คุณฤทัย PHAK000064735U4 
  7. คุณสกาวเดือน PHAK0000647369V 
  8. คุณโบตั๋น PHAK0000647384A 
  9. คุณเบญจมาศ PHAK000064739PD 
  10. คุณปาณิศา PHAK000064742GV 
  11. คุณพรเพชรรัตน์ PHAK0000647437M 
  12. คุณนุวดี PHAK00006474555 
  13. คุณรัชนิดา PHAK000064747ZZ 
  14. คุณปรีย์รุจา PHAK000064749TF 
  15. คุณณัชนันท์ PHAK000064751LV 
  16. บริษัท เคบีเอ อินโนเวชั่น PHAK000064753HV
  17. เบสท์ลิค
  [รายการส่งของวันที่ 05/10/2564]
  1. คุณกัณกนิษฐ์ PHAK000064489UW
  2. เอสซีเมดิคอลโศลูชั่น PHAK000064490DL 
  3. Emma แพรกษา PHAK000064491R3
  4. ลักษณ์คลีนิค ชั้น 3 PHAK0000644925G
  5. เจ้นุชขนส่งหนองคาย PHAK000064493V2 
  6. คุณนิตยา PHAK000064494A5 
  7. คุณมนสิชา PHAK000064495L8 
  8. คุณเฟื่องฟ้า PHAK000064496B5 
  9. คุณกนกวรรณ PHAK0000644972A 
  10. คุณนุช PHAK00006449894
  11. คุณนกยูง PHAK000064499AW 
  12. คุณแหม่ม PHAK000064400LZ
  [รายการส่งของวันที่ 04/10/2564]
  1. He Loft Clinic PHAK0000641822T
  2. ลักษณ์คลีนิค ชั้น 3 PHAK000064183MK 
  3. คุณณฐญาวกาญจน์ PHAK00006418495 
  4. คุณแพรว PHAK000064158CU 
  5. ร้าน Paris เซ็นทรัลปิ่นเกล้า PHAK000064186M4
  6. คุณตุ้ย PHAK000064187WC 
  7. De Lovely Clinic PHAK000064188YK
  8. บริษัท เจ บี เอฟ เอ็กซ์คลูซีฟ จำกัด PHAK000064189WV 
  9. คุณพิภัสสร PHAK0000641904J 
  10. คุณนินิว PHAK000064191HL 
  11. คุณกัญญาพัชร PHAK000064192X6 
  12. คุณจันทร์จิรา PHAK0000641932J
  13. คุณอัครา PHAK000064194UB 
  14. คุณกัมปนาท PHAK000064195XL 
  15. คุณประภาพร PHAK000064196MY 
  16. คุณฉัตรสุดา PHAK000064197L2 
  17. คุณณพัทนรินทร์ PHAK000064198YD 
  18. หจก. อภิรดี เมดิคอล ซัพพลาย PHAK000064199ES 
  19. คุณขนิษฐา PHAK000064200ZS 
  20. คุณลักษณ์ PHAK000064201TQ 
  [รายการส่งของวันที่ 02/10/2564]
  1. คุณ Jeab PHAK000063807TL 
  2. คุณศิริพร PHAK0000638082A 
  3. คุณจริญญา PHAK000063809BY (ครบ)
  4. หจก. คิววันเวชกรรม PHAK000063810E9
  5. คุณนุ่น PHAK000063811HH 
  6. บริษัท ชาริต้า เอ็กซ์คลูซีฟ คลินิก จำกัด PHAK000063812RS
  7. คุณกรองทอง PHAK000063813AV 
  8. คุณปวิธคลินิก PHAK000063814PQ 
  9. ศุนย์ความงามฟาชิ PHAK000063815RL 
  10. คุณสกุลสกาว PHAK000063816JA 
  11. คุณภักดิ์พิลาศ PHAK000063817MW 
  12. คุณณัฐกรณ์ PHAK000063818BV 
  [รายการส่งของวันที่ 01/10/2564]
  1. ฟิวเชีย คลินิก PHAK000063685AU
  2. คุณประสาน PHAK000063686DM
  3. คุณจริญญา PHAK000063687Q9
  4. คุณกุลธิดา PHAK000063689MU 
  5. คุณพลภัทร PHAK000063690HU 
  6. คุณนุช PHAK000063691XH 
  7. คุณพิมพ์ชนก PHAK0000636959S 
  8. คุณมาร์ค PHAK000063696AL 
  9. คุณณัฐชา PHAK000063697L2 
  10. คุณณัฐกรณ์ PHAK000063698E4 
  11. ร้านไอรดา บิวตี้สกิน PHAK000063699QG 
  12. คุณปิติภาพัชร์ PHAK000063600VL 
  13. คุณอนุชาติ PHAK0000636019T 
  14. คุณมณีฉาย PHAK000063602AA